Marcin Krupnicki – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ukończyłem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 2005 roku. W tym samym roku rozpocząłem staż podyplomowy w SP ZOZ Międzyrzecz. W 2006 roku podjąłem pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. początkowo na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej a następnie na oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej gdzie rozpocząłem specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Specjalizację kontynuowałem w Szpitalu
Wielospecjalistycznym w Szczecinie – Zdunowie, gdzie pracowałem w latach 2013 – 2014r. Egzamin specjalizacyjny zdałem w 2014 roku.

Głównym tematem moich zainteresowań jest chirurgia ręki. Od 2011r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Byłem uczestnikiem wielu szkoleń i sympozjów. W swojej pracy zawodowej stawiam na własny rozwój i nieustanne doskonalenie swoich umiejętności.

Certyfikaty: